Home > 쥬디뉴스 > 트랜드뉴스   
 2010 뿬由 뙣뀡 븘씠뀥 Best

 

1. 썾吏옄(wedge heel)

 뼱姨 닔 뾾씠 諛쒖뿉뒗 遺떞씠 맆 닔 諛뽰뿉 뾾뒗 궗옄, 洹몃젃떎怨 슫룞솕留뚯쓣 怨좎쭛븷 닔룄 뾾뒗 씪... 

씠뿉 븳 븞쑝濡 삱 뿬由 썾吏옄쓽 쑀뻾씠 룍蹂댁씠뒗뜲 떎냼 닾諛뺥빐 蹂댁뜕 썾吏옄룄 뙣뀡쓣 뵲씪꽌 뵒옄씤怨 솢슜꽦源뚯 媛뽰텛뼱 뙣뀛땲뒪뱾쓽 留덉쓬쓣 궗濡쒖옟怨 엳떎. 뒪궎땲 닆뙩痢좎룄 옒 뼱슱由щ뒗 뒪씪뿉꽌 렪븞븿怨 떎슜꽦쓣 媛뽰텣 븣濡 떆겕븯怨 븣濡 뿬꽦뒪윭슫 泥닚븿쓣 몴쁽븷 닔 엳뒗 떎뼇븳 뒪씪쓽 썾吏옄濡 뒪씪룄 UP, 옄떊媛먮룄 UP 빐蹂대뒗 寃껋 뼱뼥源? 

 

      

 

 

2. 뜲떂눥痢(demin short)

 뒛 뿬由 뙣뀡 吏㏃븘吏 湲몄씠媛먯뿉꽌遺꽣 떆옉릺뒗 寃껋씠 븘땲뜕媛...

듅엳 삱 뿬由 뜑슧 吏㏃븘吏 湲몄씠쓽 빂뙩痢좊줈 留롮 씠뱾쓽 二쇰ぉ쓣 諛쏄퀬 엳뒗 媛슫뜲, 洹뿽怨 諛쒕엫븯硫댁꽌룄 媛곸꽑誘몃 뱶윭궪 닔 엳뒗 븘씠뀥쑝濡 솢룞꽦源뚯 媛뽰텛뼱꽌 留롮 뿬꽦뱾쓽 궗옉쓣 諛쏅뒗 뜲떂눥痢뒗 뵆옯뒋利덉룄 옒 뼱슱由ш퀬 궗옄쓣 떊뼱以떎硫 떎由ш 뜑슧 湲몄뼱蹂댁씠뒗 슚怨쇨 엳떎. 뼱뼡 긽쓽룄 옒 뼱슱由щ뒗 硫떚 븘씠뀥씠땲 뜲떂눥痢좎쓽 留ㅻ젰뿉 鍮좎졇蹂댁옄. 

 

  

 

 

159   2010 뿬由 뙣뀡 븘씠뀥 Best judy
158  2010 Spring Fashion Trend!!! judy
157  2009 寃⑥슱 븘슦꽣쓽 留뚮궓!!! judy
156  2009 媛쓣 뙣뀡 븘씠뀥 THREE! judy
155  2009 뿬由 빂 븘씠뀥!!! judy
154  2009 遊꾧뵒嫄 셿踰 肄붾뵒踰 judy
153  2008 Winter Trend Story judy
152  2008 媛쓣 듃옖뱶 궎썙뱶 judy
151  2008뀈 뿬由, "룄듃뙣꽩"뿬由 쐞뿉 궡젮븠떎. judy
150  2008遊! 諛앷퀬 솕젮븳 留μ떆硫由ъ쬁뿉 鍮좎졇蹂댁옄 judy
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][다음 10개]


Membership | Site Map | 개인정보취급방침 | 영상정보처리기기 운영 및 관리방침 | Contact Us | Admin

Copyright (c) 2010 Judies Taehwa. All about reserved.
부산광역시 부산진구 부전동 192-2번지 쥬디스태화 Tel 051-667-7000 Fax : 051-667-7111
* 영업시간 : 오전10시00분~오후 10시 30분 * 정기휴무 : 매월 둘째, 네째주 월요일